1396/12/02
 

 متن کنوانسیون حقوق کودک (بخش1)

دانلود

 متن کنوانسیون حقوق کودک (بخش 2)

دانلود

 دستورالعمل کارگروه های 4گانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری

دانلود

 آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران

دانلود

ارزیابی عملکرد فرمانداری های استان

دانلود

شیوه نامه طرح های مشارکتی

 دانلود

جزوه 1 آزمون توان افزایی زنان مدیر استان

دانلود

جزوه 2 آزمون توان افزایی زنان مدیر استان

دانلود

 

ابلاغ سیاستهای کلی خانواده توسط مقام معظم رهبری

سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده

 

 

خانم سیده فرانک موسوی