1396/12/02
 

آدرس : اهواز ، امانیه خیابان فلسطین

 

تلفن : 33338418

 

فکس : 33338695

 

پست الکترونیک :   kz.khanevade@ostan-kz.gov.ir

 

ابلاغ سیاستهای کلی خانواده توسط مقام معظم رهبری

سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده

 

 

خانم سیده فرانک موسوی