1396/12/02
معرفی مدیر کل امور بانوان و خانواده

 

- سوابق آموزشی- علمی

 

سوابق آموزشی

 

- مدرس و ریاست تربیت معلم دختران یزد (استان یزد)

- مشاور امور فرهنگی اجتماعی بنیاد شهید یزد

- کارشناس مسئول امور فرهنگی مراکز تربیت معلم کشور (وزارت آموزش و پرورش)

- کارشناس مسئول دفتر مشاوره (وزارت آموزش و پرورش)

- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

- تدریس در دانشگاه پیام نور

- تدریس در دانشگاه امام حسین

- معاون آموزشی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی                      

- مدیر گروه جامعه شناسی

- مدیر خوابگاههای دانشگاه شهید چمران

- مدیر امور اجتماعی در معاونت دانشجویی

 

سوابق علمی

 

- تألیف کتاب بررسی شرایط زنان مسلمان در هند

- تألیف کتاب بررسی شرایط خانواده در میان مسلمانان

- بررسی و تصحیح کتب قدیمی فارسی و عربی- (خانه فرهنگی دهلی)

- چاپ مقاله مشترک در مجله جامعه شناسی اهواز                                    

- تحقیق میدانی در زمینه "زمینه بررسی وضعیت مشاورین بانوان در وزارت نیرو"

 

2- سوابق اجتماعی- سیاسی

 

- عضو و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اول

- مشاور فرهنگی سازمان آب و برق خوزستان

- نماینده دانشگاه در امور بانوان استان

- نماینده دانشگاه در مطالعات قومی استان

-شهردار منطقه 2 اهواز

-مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان

 

ابلاغ سیاستهای کلی خانواده توسط مقام معظم رهبری

سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده

 

 

خانم سیده فرانک موسوی