درهفته ملی سلامت زنان بررسی شد/وضعیت زنان پرستار در دوران کرونا

درهفته ملی سلامت زنان اداره‌کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان پذیرای حضور تعدادی از پرستاران زن بود.

در این دیدار صمیمانه  که باحضورسرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان ،رییس خانه پرستار استان و تعدادی از زنان  پرستاران برگزار شد مسایل ومشکلات این بانوان مورد بررسی قرار گرفت.

زینب پارسافخر با اشاره به حضور شاخص واثر گذار زنان در کادرپزشکی ودرمانی استان گفت:باشیوع ویروس کرونا وبروز شرایط بحرانی شاهد حضور زنان پزشک وپرستارمان بودیم که باتمام توان در حال خدمت هستند و همزمان در خانواده هایشان نیز وظایف شان بعنوان مادر و همسر رانیز به خوبی ایفا میکنند.

مشاور استاندار در امور زنان و خانواده با تقدیر و قدردانی از زحمات آنان گفت:مسایل مطروحه توسط زنان پرستار  عنوان و جمع بندی شد وپیگیری نیز خواهد شد.

 

 

 

 

53