برگزاری وبینار نقش زنان در پیشگیری از کوید۱۹ونه به باورهای غلط

وبینار آموزشی بررسی نقش زنان در پیشگیری از بیماری کووید۱۹ و جلوگیری از انتشار باورهای غلط بعنوان یکی از برنامه های هفته ملی سلامت زنان از سوی اداره کل اموربانوان و خانواده استانداری برگزار میشود.

با حضور زینب پارسافخر مشاور استاندار و سرپرست اداره کل اموربانوان و خانواده استانداری خوزستان و دکتر سید محمد علوی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور روز سه شنبه از ساعت ۱۱این وبینار برای عموم بویژه زنان و خانواده ها برگزار خواهد شد.

30