اولین کلینیک حقوق کودک در اهواز افتتاح شد

کلینیک حقوق کودک برای اولین بار در اهواز جهت حمایت از حقوق کودکان در سرای محله کوی رمضان افتتاح شد

این کلینیک در جهت حمایت از حقوق کودکان کلینیک حقوق کودک در سرای محله کوی رمضان خیابان رضوان ۷ ، با حضور عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ، فرانک موسوی مدیرکل اموربانوان وخانواده استانداری ، سنواتی رییس شورای شهر اهواز ، قنوات عضو شورای شهر ، وجمعی از مسئولین شهرداری افتتاح شد.

کلینیک در جهت مدیریت و حمایت از آسیب هایی که کودکان را تهدید می کند در سرای محله کوی رمضان افتتاح شده است

گفتنی است پایین بودن سطح آگاهی و دانش حقوقی یکی از مشکلات موجود در بین مادران و کودکان است به همین جهت ضروری است با افتتاح کلینیک حقوق کودک ، کودکان را نسبت به حقوق شان آشنا کنیم.

99