امروز؛

جلسه کارگروه نظارت و ارزیابی حمایت از خانواده و جمعیت برگزار شد

جلسه کارگروه نظارت و ارزیابی حمایت از خانواده و جمعیت به ریاست مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، جلسه کارگروه نظارت و ارزیابی حمایت از خانواده و جمعیت به ریاست مریم مراد اسکندری، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان برگزار شد.

مراد اسکندری با اشاره به ماده ۷ و ۸ قانوان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از دو دانشگاه چمران و علوم پزشکی خواست تا با پیگیری مستمر در راستای احداث و تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی گام‌های مثبتی در جهت ازدواج دانشجویان و افزایش جمعیت بردارند.

وی همچنین در ادامه از اداره کل امور اوقاف و امور خیریه خواست تا از ظرفیت خیرین و واقفین استفاده کنند و امور خیریه را در جهت تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی سوق دهند.

33