به مناسبت هفته ملی سالمند /نشست هم اندیشی در خصوص تکریم سالمندان برگزار شد

جلسه ایی به مناسبت هفته ملی سالمند وگرامیداشت وتکریم ومنزلت سالمندان با حضور مدیرکل امور بانوان وخانواده وتعدادی از مشاورین دستگاههای اجرایی در محل اداره کل امور بانوان وخانواده برگزار گردید.                                   مدیرکل امور بانوان وخانواده ضمن گرامیداشت این هفته در خصوص   موضوعات مختلف از جمله سلامت سالمندان وپیامدهای سالخوردگی عنوان کرد: نیازهای سالمندان باید شناسایی وبرای رفع آنان برنامه های متفاوتی از طریق هم افزایی ومشارکت دستگاهها انجام پذیرد.                                                      در ادامه مدیر سلامت خانواده معاونت بهداشت روز شمار هفته سلامت رو ارایه کرد.                                                                                                          در پایان اعضای جلسه پیشنهاداتی در خصوص برنامه ها ارائه کردند. گفتنی است هفته بزرگداشت سالمندان ۶الی ۱۲ مهرماه می باشد.                                         

221