مدیرکل امور بانوان وخانواده از مواکب بانوان مرزی شلمچه بازدید کرد

 مدیرکل امور بانوان وخانواده از مواکب بانوان مرزی شلمچه بازدید بعمل آورد. مراداسکندری عنوان کرد :اجر خدمت به زائرین امام حسین (ع) کمتر از زیارت حضرت در کربلا نیست وی همچنین افزود:با هم افزایی دستگاههای اجرایی مشکلات مواکب وخدمت رسانی هرچه با شکوه تر به زائرین امام حسین (ع) انجام پذیرد .                                                                                               

277