مدیرکل امور بانوان وخانواده از مواکب بانوان مرزی چذابه بازدید کرد

مدیرکل امور بانوان وخانواده از مواکب بانوان مرزی چذابه بازدید بعمل آورد. مراداسکندری در حاشیه بازدید عنوان کرد:در خصوص ستاد اربعین بانوان، جلساتی در اداره کل امور بانوان وخانواده برای خدمات رسانی هر چه بیشتر به زائرین علی الخصوص بانوان طراحی شده است.                                           وی همچنین از نزدیک با مواکب بانوان دیدار کرد واز زحمات و خدماتی که به زائرین امام حسین (ع) ارائه می دهند تقدیر وتشکر کرد وبرای همه زائران سفری پربار ومعنوی همراه با سلامت وعاقبت بخیری طلب کرد.                             گفتنی است در پایان با حضور در جلسه قرارگاه اربعین در مرز چذابه که با حضور معاون عمرانی استاندار برگزار شده بود موارد ومشکلات موجود در مواکب بانوان را عنوان وپیگیر حل آنان شد.                                                               

204