نشست بررسی موضوعات حوزه زنان ودفاع مقدس برگزار شد

این نشست که با حضور مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری ،مدیرکل حفظ اثار ونشرارزشهای دفاع مقدس ومعاون اداره کل امور بانوان وخانواده ومشاورامور بانوان اداره کل حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس پیرامون برگزاری نخستین همایش ملی مقاله نویسی باعنوان (زنان ومقاومت وحماسه )در محل اداره کل حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس برگزار شد.                  مدیرکل امور بانوان وخانواده عنوان کرد:یکی از عرصه هایی که زنان به خوبی در آن نقش خود را ایفانمودند حضورآنان در دفاع مقدس بود که شامل مسیولیت های مختلفی می شد.                                                                                وی همچنین در مورد برگزاری نخستین همایش ملی مقاله نویسی که به میزبانی استان خوزستان برگزار می گرددافزود:امیدواریم با همکاری وهم افزایی دستگاههای اجرایی بتوانیم همایش بزرگی که در شان منزلت بانوان باشد برگزار کنیم.                                                                                                  گفتنی است این همایش درهفته گرامیدشت مقام زن برگزار می گردد ومهلت ارسال مقالات تا تاریخ ۱۵ دیماه تمدید شده است.                                             

215