ارتباط با ما

آدرس : اهواز ، امانیه خیابان فلسطین
 
تلفن : ۳۳۳۳۸۴۱۸
 
فکس : ۳۳۳۳۸۶۹۵
 
پست الکترونیک :   kz.khanevade@ostan-kz.gov.ir